PRODUCTOS

Columnas BP21 (FFAP)

Fase: Polietilénglicol (PEG)- tratado TPA.
- Columna de PEG modificado con ácido nitrotereftálico
- Fase polar
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
Áreas de aplicación: ácidos libres volátiles, ésters metílicos de ácidos grasos, alcoholes, aldehidos, acrilatos, cetonas.
Alternativa a: DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB.

Referencia Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (ºC) Pack (u.) Presupuesto
032-054462 BP21 0,22 0,25 25 35 a 240/250 1
032-054465 BP21 0,25 0,25 30 35 a 240/250 1
032-054466 BP21 0,25 0,25 60 35 a 240/250 1
032-054468 BP21 0,32 0,25 25 35 a 240/250 1
032-054469 BP21 0,32 0,25 50 35 a 240/250 1
032-054471 BP21 0,32 0,25 30 35 a 240/250 1
032-054472 BP21 0,32 0,25 60 35 a 240/250 1
032-054474 BP21 0,53 0,5 25 35 a 240/250 1
032-054477 BP21 0,53 0,5 30 35 a 240/250 1
032-054478 BP21 0,53 1 30 35 a 240/250 1
032-054480 BP21 0,32 0,5 50 35 a 240/250 1