SERVIZOS // SERVIZO TÉCNICO

XESTIÓN DE GARANTÍA E SERVIZO TÉCNICO

O Servizo Técnico de GALMEDIC axúdache a:

  • Evitar a necesidade de contar cun servizo técnico propio na túa empresa, aforrando os gastos fixos que conleva.
  • Diminuír os tempos de inmobilización dos teus equipos.
  • Reducir as tarefas administrativas relacionadas coas xestións da garantía ou das avarías. Independientemente da marca ou do provedor ao cal se adquiriu o produto, GALMEDIC actuará como único interlocutor nas operacións de garantía ou reparación, de forma que os teus requirimentos sexan atendidos máis facilmente.

1. Servizo xestión de equipos en garantía subministrados por GALMEDIC.

GALMEDIC pode realizar os trámites da xestión de garantía dos equipos co fabricante dos mesmos. Os termos e condicións a aplicar serán as que marque o fabricante de cada un dos equipos en garantía.

O transporte dos equipos e o desprazamento do técnico non están incluídos (salvo que o fabricante indique o contrario).

Naqueles casos nos que o prazo de garantía se excedese, ou cando o fabricante nos informe que a avaría que presenta o equipo non está cuberta nos termos da súa garantía, GALMEDIC poderá facerse cargo da reparación se estás interesado, actuando do modo que se describe a continuación.

2. Servizo xestión de equipos fóra de garantía (subministrados ou non por GALMEDIC)

Para aqueles equipos nos que non é aplicable a garantía, GALMEDIC conta cun equipo técnico capaz de dar servizo de reparación de todo tipo marcas, tanto se foron fornecidos por nós coma se foron adquiridos noutro provedor. O transporte dos equipos e o desprazamento do técnico non están incluídos.

Antes de proceder a calquera actuación técnica, GALMEDIC emitirá un orzamento de reparación para que poidas decidir.

A elaboración dun orzamento de reparación ten un custo ocasionado polas horas de traballo-técnico empregadas. Se o orzamento é aceptado, o custo do diagnóstico estará incluído no prezo. En caso de non aceptar o orzamento de reparación, emitirase factura polo devandito importe.

Para a xestión dunha reparación, deberás completar o cuestionario que figura máis abaixo e envialo por e-mail a pedidos@galmedic.com

Servizo técnico