SERVICIOS // BIDÓNS RETORNABLES

BIDÓNS RETORNABLES

VENTAXES E BENEFICIOS

>> Envases adicados para cada disolvente o que se traduce nunha mellor garantía de calidade para os nosos clientes, así coma unha mellor conservación dos envases.

>> -Respectuoso co medio ambiente:

 • Non se xeran residuos de envases de vidro baleiros
 • Non se require envase adicional (caixas e outros materiais de acondicionado)
 • Minimiza residuos tanto de envases como de embalaxes
 • Os bidóns son reutilizables
 • S.E. R. está recoñecido como Sistema de Depósito Devolución e Retorno (SDDR), de acordo coa Lei 11/1997, o R.D. 782/1998 e a Orde do 27 de abril de 1998
 • Aforro enerxético global

>> Beneficio económico: Minimiza o gasto na xestión de residuos e reciclaxe e tamén xera menos custos de almacenaxe.

>> Máxima seguridade

 • Redución do risco de incendio
 • Contedores robustos, resistentes aos golpes
 • Evita derrames
 • Dispoñibles bidóns de seguridade para produtos inflamables

>> Calidade de produto reforzada:

 • Produto recentemente envasado en cada envío
 • Envase de 7 L con boca GL45 que permite a conexión directa aos equipos de HPLC evitando transvasamentos
 • Sistema precintado dende o punto de produción ata o lugar de uso
 • Bidóns compatibles con disolventes de alta pureza

>> Flexibilidade:

 • Adaptable ás variacións das necesidades de consumo do cliente
 • Gran variedade de envases para satisfacer calquera necesidade

>> Loxística eficiente

 • Aforro de espazo: máis do 50% menos de espazo que con volumes equivalentes envasados en botellas de vidro
 • Envases presurizables que permiten a subministración de disolvente canalizado ata o punto de uso, evitando a trasfega de bidóns no teu laboratorio

Entrega inmediata

CÓMO FUNCIONA O SERVIZO:

O servizo que ofrecemos de bidóns retornables caracterízase por ofrecer os disolventes en bidóns que se personalizan para cada produto e cliente, nun circuíto de servizo e recollida que se adapta ao consumo requirido polo usuario.

Os bidóns están personalizados coa etiqueta do produto, o código de cliente e a matrícula. Como o consumo de disolvente, moitas veces, non é regular pódese redimensionar a roda de bidóns para evitar fallas de subministración e que o sistema funcione correctamente segundo as necesidades do cliente en cada momento. Nós encargarémonos de estudar o número de bidóns necesario tendo en conta o consumo de cada un dos disolventes que utilices.

Nun primeiro envío fanse chegar ao cliente todos os bidóns acordados. A medida que se van gastando, recóllense baleiros e transpórtanse á planta de enchido onde se limpan, acondiciónanse, énchense de novo e se reexpiden. Sempre co mesmo produto, da mesma calidade e sempre para o mesmo cliente. O tempo medio no que ten lugar todo o proceso é duns 10 días aproximadamente.

Están dispoñibles envases de distintos tamaños e deseños, para ofrecer sempre a opción máis adecuada ás circunstancias, así como accesorios que facilitan a manipulación e almacenaxe dos bidóns, facéndoa máis sinxela, cómoda e segura. Consulta connosco todas as opcións.

Galmedic dispón de stock propio de bidóns

Bidón 7 litros

Bidón de aceiro inoxidable de 7 litros

 • Colo con rosca GL45, idéntico ao das botellas de vidro, permitindo unha conexión directa cos equipos dosificadores ou instrumental analítico ( HPLC, valoradores, etc.)
 • Ergonómico, grazas á súa asa metálica
 • Ocupa moito menos espazo que tres botellas de vidro de 2,5 litros. Ademais, ao non ser de vidro, non rompe
 • Válido para almacenar calquera líquido compatible co aceiro, incluíndo disolventes de alta pureza

Bidón 25 litros

Bidóns de seguridade de aceiro inoxidable de 25 litros

 • Características de seguridade. Ademais da súa resistencia aos impactos, os bidóns de seguridade teñen elementos adicionais de seguridade: malla Davy na boca, válvula de entrada de aire e válvula de seguridade para previr explosións.
 • En caso de incendio, as chamas non penetran no interior do bidón, previndo explosións.
 • Son especialmente recomendados para o almacenamento de líquidos inflamables como o exano, acetona ou éter.
 • Unha vez en casa do cliente, o tapón substitúese por unha billa de peche automático de aceiro, para permitir a dispensación do produto co bidón en horizontal. Un anel metálico groso na parte superior do bidón permite un fácil manexo e apilamiento destes.

Bidón 30+ litros

Bidóns de aceiro inoxidable de 30, 100, 185 e 200 litros

 • ara consumos elevados de disolventes. A ausencia de xuntas poliméricas entre as distintas partes do bidón asegura a conservación do produto coa máxima calidade.
 • Usado para o almacenamento de todo tipo de disolventes, excepto para os clorados (incompatibles químicamente co aceiro)
 • Os bidóns pódense presurizar. Este sistema permite a dispensación do disolvente a longas distancias.
 • O líquido do interior do bidón pódese eliminar completamente mediante presión positiva dun gas inerte, a través dun sistema de dispensación de aceiro.

No caso de consumos superiores a 5000 L ao ano pódense fornecer contedores presurizables de 1000 L