A EMPRESA // CALIDADE

CALIDADE

O equipo humano de Galmedic ten un compromiso total co mantemento da calidade dos produtos distribuídos, así como coa mellora continua dos procesos que se seguen para iso. O noso enfoque de servizo integral baseado na confianza e na alta calidade dos produtos que comercializamos permítenos garantir unha excelente asistencia personalizada, valorada e recoñecida polos nosos clientes e provedores.  

Galmedic selecciona coidadosamente provedores e artigos que cumpren cos máximos requisitos de calidade e coas normas internacionais que os avalan, para proporcionarche produtos e servizos adaptados ás túas necesidades. 

Mantemos rexistros que aseguran a rastrexabilidade de todos os produtos que distribuímos aos nosos clientes, desde a súa orixe ata o usuario final, para o que contamos con potentes aplicacións informáticas e bases de datos con acceso en liña. Deste xeito, podemos detectar e rastrexar correctamente calquera mal funcionamento, fallo ou deterioro das características dun produto, evitando que poida afectar negativamente aos teus resultados a nivel técnico ou sanitario. A devandita rastrexabilidade tamén garante a retirada sistemática e inmediata daqueles lotes que se detecten afectados ou defectuosos, protexéndote de calquera dano que poida derivarse do seu uso.  

A manipulación, almacenamento e transporte dos produtos que vendemos realízanse sempre de acordo coas instrucións da información, etiquetaxe e / ou as indicacións pertinentes emitidas polos provedores. En Galmedic coidamos especialmente o mantemento da cadea de frío e de calquera outra condición ambiental que poida afectar aos produtos, e temos instalacións perfectamente deseñadas e acondicionadas para iso. O noso cumprimento da normativa ADR tamén garante a seguridade no transporte dos produtos químicos.  

Como provedor ou cliente podes, previa solicitude autorizada, realizar auditorías específicas ou periódicas dos documentos e rexistros internos de Galmedic, así como das nosas instalacións cando o consideres necesario, para verificar o cumprimento das condicións requiridas polo teu sistema de calidade.  

A calidade e a atención ao cliente están implicados en todos os procesos de Galmedic, o que finalmente se traduce, en definitiva, en que podes realizar o teu traballo tal e como o como tiñas previsto, nos prazos adecuados e cos mellores produtos. 

Calidade