A EMPRESA // COMPROMISO

O compromiso de Galmedic

Galmedic comprométese cos seus clientes

 1. 1. Ofrecer o produto que mellor se adapte ás súas necesidades baseándose na experiencia acumulada durante máis de 30 anos.
 2. 2. Subministrar a marca que o cliente solicite do xeito máis áxil e coa mellor relación servizo / prezo que sexa posible.
 3. 3. Dispoñer de stock para a entrega inmediata dos produtos con maior facturación ou aqueles cos que ten un acordo de entrega co seu cliente.
 4. 4. Manter formado ao seu equipo de profesionais.

Galmedic comprométese cos seus empregados

 1. 1. A ser transparente en todas as túas comunicacións.
 2. 2. A promover o traballo en equipo, a mellora continua e a formación continua.
 3. 3. A establecer plans que axuden á conciliación da vida laboral e familiar.
 4. 4. A establecer obxectivos ambientais nunha base anual.
 5. 5. A non discriminar por razón de sexo, raza, relixión ou ideas políticas.

Galmedic comprométese cos seus provedores.

 1. 1. A transmitir fielmente as sensacións do mercado.
 2. 2. A manter relacións a longo prazo
 3. 3. Elixir fórmulas para o comercio xusto.

Galmedic comprométese coa Sociedade a

 1. 1. Ser responsable co medio ambiente en todas as actividades realizadas, fixando un obxectivo anual de redución de emisións.
 2. 2. Promover iniciativas entre o seu círculo de influencia para erradicar os comportamentos de discriminación por sexo.
Compromiso